Zadania związane z kontrolą zarządczą spoczywają na pracownikach rządowych i samorządowych jednostek finansów publicznych. Jednostki te to między innymi przedszkola, szkoły, placówki służby zdrowia, ministerstwa, uczelnie wyższe o statusie uczelni publicznych. Z obowiązkami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych pracownicy wszystkich jednostek finansów publicznych mogą zapoznać się poprzez uczestnictwo w szkoleniach z tego zakresu.

Szkolenie z kontroli zarządczej prowadzone jest przez doświadczoną kadrę. Większość obecnie organizowanych szkoleń prowadzonych jest online. W żaden jednak sposób nie wpływa to na obniżenie wysokiego poziomu tych szkoleń. Są merytoryczne i tak samo wartościowe jak szkolenia odbywające się w tradycyjnej formie. Firma, która zajmuje się szkoleniami z kontroli zarządczej jest otwarta także na uczestników z innych miast. Szkolenia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych.

Swoje profesjonalne szkolenia z kontroli zarządczej proponuje firma szkoleniowa „bez owijania” z Warszawy – https://bezowijania.com/szkolenie-kontrola-zarzadcza

Zagłosuj
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]