Opublikowane artykuły

Zarządzanie czasem szkolenie Warszawa

Szkolenia z zarządzania czasem i kontroli zarządczej w Warszawie

Profesjonalne szkolenie z zarządzania czasem z Warszawy Zarządzanie czasem to umiejętność, która jest niezbędna w każdej pracy. Od niej, w dużej mierze, zależy efektywność pracowników. Nawet najlepsi podwładni mogą bowiem nie wykorzystywać w pełni swojego potencjału, jeśli nie potrafią dobrze zorganizować sobie codziennych zadań i wybrać priorytetów, nad którymi powinni […]

Zobacz całość
Kontrola zarządcza szkolenie

Szkolenia są potrzebne zawsze

Firmy szkoleniowe mają obecnie dużo pracy. Organizują wiele szkoleń. Firma „Bez Owijania” działa pod Warszawą, posiada stronę internetową, na której można znaleźć wiele informacji na temat jej kursów i usług. Oferuje szkolenia i kursy oraz krótkie seminaria w formie stacjonarnej lub online. Mieści się niedaleko Warszawy, a tam zapotrzebowanie na […]

Zobacz całość
Profesjonalne szkolenie z kontroli zarządczej

Szkolenia z kontroli zarządczej

Zadania związane z kontrolą zarządczą spoczywają na pracownikach rządowych i samorządowych jednostek finansów publicznych. Jednostki te to między innymi przedszkola, szkoły, placówki służby zdrowia, ministerstwa, uczelnie wyższe o statusie uczelni publicznych. Z obowiązkami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych pracownicy wszystkich jednostek finansów publicznych mogą zapoznać się poprzez uczestnictwo w […]

Zobacz całość