Opublikowane artykuły

Kontrola zarządcza szkolenie

Szkolenia szyte na miarę

Firma „Bez Owijania” zapewnia dobrą jakość Jest to firma solidna, rzetelna oraz bardzo dobra. Szkolenie z zarządzania czasem jest przydatne dla każdej osoby – dla pracownika oraz kadry zarządzającej. Szkolenie z kontroli zarządczej w „Bez Owijania” pozwala skorzystać z najlepszych rozwiązań w dobrej cenie. Kadra menedżerska potrzebuje dobrych szkoleń, które […]

Zobacz całość
Profesjonalne szkolenie z kontroli zarządczej

Szkolenia z kontroli zarządczej

Zadania związane z kontrolą zarządczą spoczywają na pracownikach rządowych i samorządowych jednostek finansów publicznych. Jednostki te to między innymi przedszkola, szkoły, placówki służby zdrowia, ministerstwa, uczelnie wyższe o statusie uczelni publicznych. Z obowiązkami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych pracownicy wszystkich jednostek finansów publicznych mogą zapoznać się poprzez uczestnictwo w […]

Zobacz całość
kontrola zarządcza

Naucz się kontroli zarządczej

Osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych powinny nieustannie poszerzać swoją wiedzę, a tym samym podnosić kwalifikacje. Wśród szkoleń, w których mogą wziąć udział znajduje się między innymi szkolenie z kontroli zarządczej.

Zobacz całość
Efektywne szkolenie z kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza: jak prowadzić ją efektywnie?

W Polsce funkcjonują jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. Sektor ten tworzą między innymi państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie mające status publicznych, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Przed każdą jednostką sektora finansów publicznych stoją określone zadania i cele. Kontrola zarządcza jest systemem zarządzania, którego celem jest udzielenie pomocy w […]

Zobacz całość