W Polsce funkcjonują jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. Sektor ten tworzą między innymi państwowe i samorządowe instytucje kultury, uczelnie mające status publicznych, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Przed każdą jednostką sektora finansów publicznych stoją określone zadania i cele. Kontrola zarządcza jest systemem zarządzania, którego celem jest udzielenie pomocy w realizacji tych zadań i celów.

Tajniki i mechanizmy, które rządzą kontrolą zarządczą można zgłębić poprzez udział w organizowanych przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe kursach. Szkolenie z kontroli zarządczej skierowane jest do tych osób, którym zależy na poznaniu sposobów wyznaczania celów. Program szkolenia jest bardzo bogaty, obejmuje różne zagadnienia, także zarządzanie ryzykiem. Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, takich jak na przykład prezentacje.

Jeżeli musisz nabyć wiedzę z zakresu kontroli zarządczej, zgłoś się na szkolenie z tej tematyki do firmy szkoleniowej „bez owijania”. Firma ta specjalizuje się w prowadzeniu wielu szkoleń. Prowadzą je specjaliści, którzy potrafią skutecznie przekazywać wiedzę.

Zagłosuj
[Wszystkie: 62 Średnia: 3.9]