Osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych powinny nieustannie poszerzać swoją wiedzę, a tym samym podnosić kwalifikacje. Wśród szkoleń, w których mogą wziąć udział znajduje się między innymi szkolenie z kontroli zarządczej.

W ofercie firm organizujących szkolenia poświęcone kontroli zarządczej znajdują się te dotyczące projektów unijnych, audytów wewnętrznych, audytów zamówień publicznych, a także kontroli inwestycji o charakterze budowlanym. Oferta jest więc – jak widać – naprawdę bardzo szeroka.

Szkolenia z kontroli zarządczej prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która posiada szeroką wiedzę w tym zakresie. Są oni na bieżąco z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wiedzą również, w jaką stronę zmierzają ewentualne zmiany. Są więc w stanie przygotować uczestników szkolenia nie tylko na to, co aktualne, ale również na to, co czeka ich za jakiś czas. Podczas szkolenia zawsze zostają szczegółowo omówione procedury, którym podlega kontrola zarządcza.

https://bezowijania.com/szkolenie-kontrola-zarzadcza

Zagłosuj
[Wszystkie: 62 Średnia: 4]