Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ma na celu zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

Aby odpowiednio przygotować pracowników do nowych przepisów, niezbędne jest szkolenie z ochrony danych osobowych RODO. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z nowymi przepisami i wdrażanie RODO w zakresie, jaki jest niezbędny przy obcowaniu z danymi osobowymi klientów, kontrahentów czy pracowników. Wykłady, multimedialne pokazy oraz dyskusje, to podstawowe narzędzia, jakimi prowadzi się szkolenie. Ochrona danych osobowych RODO jest szczególnie istotna dla tych pracowników instytucji publicznych, a także prywatnych firm, którzy szczególnie często mają do czynienia z tak zwanymi danymi wrażliwymi.

W przypadku gdy twoja firma jeszcze nie przechowuje danych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, zgłoś swoich pracowników na szkolenie z ochrony danych osobowych RODO. Dzięki niemu posiądą potrzebną wiedzę do przechowywania danych osobowych, a firma uniknie wysokich kar za nie przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Zagłosuj
[Wszystkie: 62 Średnia: 4]