Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli przeprowadzane są przez placówki doskonalenia lub kształcenia zawodowego. Kwestie związane z organizacją i przeprowadzaniem tych kursów zostały uregulowane przepisach rozporządzenia wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej w 2009 roku.

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli są dedykowane nauczycielom czynnym zawodowo, którzy muszą nabyć lub rozwinąć posiadane kwalifikacje do pracy w zawodzie. Kurs z przygotowania pedagogicznego umożliwia zdobycie kwalifikacji pedagogicznych tym nauczycielom, którzy takiego przygotowania nie mają. Warto wiedzieć, że kursy kwalifikacyjne organizowane są także dla nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Tematyka kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli jest bardzo różnorodna. Większość z nich to kursy, które składają się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Jakość kursów kwalifikacyjnych jest bardzo wysoka.

Zagłosuj
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]