Opublikowane artykuły

Koperty - kopertowanie

Garść informacji o kopertowaniu

Coraz częściej korespondencja ma charakter elektroniczny. Wciąż jednak są sytuacje, w których niezbędna jest korespondencja w formie papierowej. Co to jest kopertowanie? Wysłanie tradycyjnej papierowej korespondencji zajmuje wiele czasu. Każdy list i dokument, które mają zostać wysłane do adresata muszą zostać w pierwszej kolejności zgromadzone, złożone i włożone do koperty. […]

Zobacz całość