Inspektor nadzoru budowlanego

Jeżeli ma powstać nowy budynek, konieczne jest zadbanie o wiele spraw. Najlepszym przykładem pozwolenie na budowę. Niemniej jednak sprowadzanie wszystkiego do pozwolenia na budowę wydaje się nadużyciem.

Proces budowy musi przebiegać zgodnie z planem

W końcu sama budowa powinna przebiegać bez zarzutu. O szczegółach można powiedzieć wiele, ale teraz liczy się wyłącznie nadzór inwestorski. Nadzór ten polega na kontrolowaniu procesu budowy. Inspektor nadzoru budowlanego odpowiada m.in. za zgodność realizacji budowy z planami czy sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych. Warto też spojrzeć na to wszystko tak, że inspektor nadzoru inwestorskiego występuje w roli reprezentanta inwestora. Najkrócej rzecz ujmując, ktoś musi pilnować interesów. Dobrze też zwrócić uwagę na ofertę poznańskiej firmy Fub Tech. Wszelkie szczegóły dostępne są pod adresem – https://fubtech.pl/inspektor-nadzoru.

Pojęcie nadzoru inwestorskiego wyjaśnione jest w Ustawie z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zapisy tej ustawy w szczegółowy sposób określają uprawnienia inwestora.

Zagłosuj
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]