Temat ochrony danych osobowych pojawia się coraz częściej. Dane osobowe są chronione już od dłuższego czasu, w maju 2018 roku przepisy dotyczące ochrony zmiany osobowych uległy zmianie. Zostało wprowadzone RODO; stąd też pojawiły się szkolenie ochrona danych osobowych.

Czym są dane osobowe?

Są to wszystkie informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, ale też te, które dotyczą osoby fizycznej, która już jest zidentyfikowana. W wielu przypadkach dane osobowe to informacje pojedyncze odnoszące się do konkretnej osoby. Przykładem takich danych jest numer PESEL.


Obowiązki spoczywające na administratorze danych osobowych.

W myśl przepisów RODO obowiązkiem administratora danych osobowych jest poinformowanie osoby, której te dane dotyczą o okresie przechowywania danych. Dane osobowe muszą zostać zabezpieczone przed niepowołanym dostępem.

Profesjonalnym szkoleniem z zakresu ochrony danych osobowych oraz wdrażaniem tego systemu zajmuje się firma „bez owijania”.

Zagłosuj
[Wszystkie: 62 Średnia: 3.9]